English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūra
Paieška svetainėje
 Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
Svetainės struktūra
Teisinė informacija
REACH
REACH - naujienos, faktai
REACH - naudingos nuorodos
REACH - santrumpos
REACH - RIP
REACH-IT, IUCLID-5
REACH įsigaliojimo terminai
REACH PAGALBA
Klasifikavimas ženklinimas ir pakavimas (KŽP)
Pavojingumo simboliai
Rizikos frazės
Saugos frazės
KŽP PAGALBA
Eksportas-importas
Papildoma informacija
Lakūs organiniai junginiai
Direktyvos 2004/42/EB reikalavimai (LOJ)
Nuorodos (LOJ)
Fluorintos dujos
Teisės aktai
Ataskaitų teikimas
Ozono sluoksnį ardančios medžiagos
Augalų apsaugos preparatai
Biocidai
Esamos medžiagos
Naujos medžiagos
Nuorodos

Cheminės medžiagos
Preparatai
Teikėjai
Paieška duomenų bazėje
Prisijungti

Apie mus
Kontaktai
Klausimai - atsakymai apie REACH
Svetainės struktūra

Titulinis
Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų departamentas

A.Juozapavičiaus 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8~5) 212 6097, (8~5) 212 6091
Faks. (8~5) 266 2800
El.p. infochema@aaa.am.lt