English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
Medžiagos
Pateikta 1-50 iš 1009 Nauja paieška | Spausdinti
Eil.Nr. Pavadinimas CAS Nr.
1 1,10-fenantrolino monohidratas 5144-89-8
2 1,1,1,2-tetrafluoretanas; norfluranas 811-97-2
3 1,1,2,2-tetrachloretanas 79-34-5
4 [1,1'-bifenil]-4-karbohidrazidas 18622-23-6
5 (1,1'-bifenil)natris 5137-46-2
6 1,2,3-benzentriolis 87-66-1
7 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate; trinatrio citratas 6132-04-3
8 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, hydrate (2:11) 6858-44-2
9 1,2,3-propantriiltrioleatas 122-32-7
10 1,2,3-propantriolas; glicerolis 56-81-5
11 1,2,4-trimetilbenzenas 95-63-6
12 1,2- benzendikarboksirūgšties di-n-butilo esteris; dibutilftalatas 84-74-2
13 1,2-benzendikarboksirūgštis, di-C8-10 šakotieji alkilesteriai, turtingi C9 68515-48-0
14 1,2-benzenedicarboxylic acid, diisodecyl ester 26761-40-0
15 1,2-dichloretanas 107-06-2
16 1,2-dichlorobenzenas 95-50-1
17 1,2-propandiolis 57-55-6
18 1,2-propandiolis, monoetilo eteris; etoksipropanolis 52125-53-8
19 1,3,5,7-tetraazotriciklo-(3.3.1.1)dekanas; metenaminas 100-97-0
20 1-(3,5-dichlorfenil)piperazinas 55827-50-4
21 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-tritionas, trinatrio druska 17766-26-6
22 1,3,5-trimetilbenzenas; mezitilenas 108-67-8
23 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol 24938-04-3
24 1,3-Butadiene, 2-chloro-, homopolymer; chlorpreninis kaučiukas 9010-98-4
25 1,3-butadiene, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene 9010-85-9
26 1,3-butadiene, polymer with acrylonitrile, butyl acrylate and styrene 26657-42-1
27 1,3-dibrompropanas 109-64-8
28 1,3-difenilguanidinas 102-06-7
29 1,3-dihidroksiacetonas 96-26-4
30 1(3H)-izobenzofuranonas, 3,3-bis(4-hidroksilfenil)-; fenolftaleinas; 77-09-8
31 1,3-Propanediamine, N1-[2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl]-N1-methyl- 189253-72-3
32 1,4-benzendiaminas; p-fenilendiaminas 106-50-3
33 1,4-benzendikarboksirūgštis 100-21-0
34 1,4-benzendiolis 123-31-9
35 1-(4-chlorofenoksi)-1-(1H-imidazol-1-yl)-3,3-dimetil-2-butanonas 38083-17-9
36 1-(4-metil-2-nitrofenilazo)-2-naftolis 2425-85-6
37 1,5-difenilkarbazidas 140-22-7
38 1-Acetoxy-2-propanone; acetonilacetatas 592-20-1
39 1-bromnaftalenas 90-11-9
40 1-Butene, polymer with ethene and 1-propene 25895-47-0
41 1-butoksipropan-2-olis 5131-66-8
42 1-chlor-1,1-difluoretanas 75-68-3
43 1-chlor-2,3-epoksipropanas; epichlorhidrinas 106-89-8
44 1-(dimetilamino)propan-2-olis 108-16-7
45 1-etoksipropan-2-olis 1569-02-4
46 1-metil-1,2-etandiil)bis[oksi(metil-2,1-etandiil)]diakrilatas 42978-66-5
47 1-metil-2-metoksietilacetatas 108-65-6
48 1-metil-2-pirolidonas 872-50-4
49 1-metoksipropan-2-olis 107-98-2
50 1-octadecanol, mixt. with 1-hexadecanol 8005-44-5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kiti >