English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
Klausimai - atsakymai apie REACH  

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie REACH reglamentą lietuvių kalba (DUK-LT.pdf)Parengta pagal Europos cheminių medžiagų agentūros 2008 m. birželio mėn. informaciją.

 

 

Kaip REACH reglamento įsigaliojimas įtakos cheminių medžiagų bei preparatų kainą?

Numatoma, kad cheminių medžiagų ir preparatų pabrangimas bus labai nežymus. EK GD ENT atlikus skaičiavimus, nustatyta, kad chemijos pramonei REACH reglamento vykdymas atsieis 200 milijonų eurų per metus, tuo tarpu kai metinis pelnas sudaro apie 556 milijardų eurų. Taigi REACH reglamento vykdymas sudarys tik 0,4% nuo bendro pelno, tuo tarpu kai išlaidos energijai kasmet sudaro 3%.

Pagal šias prognozes cheminių medžiagų ir preparatų kaina galutiniam vartotojui gali pakilti 0,06-0,1% ribose.                   

 

Ar pagal REACH reglamentą konfidencialią informaciją bus privaloma atskleisti?

Norint registruoti cheminę medžiagą reikės atskleisti gamintojui kaip ta medžiaga bus naudojama, arba atlikti rizikos vertinimą ir paruošti poveikio scenarijų patiems – tačiau tai nereiškia, kad turės būti atskleidžiama konkreti informacija apie procesus arba medžiagų formulės.

 

Ar nedings kai kurios cheminės medžiagos iš apyvartos?

EK duomenimis rinkoje iš šiuo metu esančių cheminių medžiagų turėtų nebelikti 1-2%. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad vietoj jų gali būti siūlomos naujos arba pritaikomi pakaitalai iš sėkmingai registruotų cheminių medžiagų. Taip pat viena iš svarbiausių priežasčių – noras išlaikyti klientus skatins plačiai naudojamų cheminių medžiagų tiekėją tinkamai užregistruoti medžiagą. Be to, REACH reglamentas skatins tiekėjus įvertinti ar visi šiuo metu naudojami medžiagos taikymo būdai yra nepavojingi.

 

Kaip REACH reglamentas paveiks mažas ir vidutines įmones (MVO)?

Galima paminėti šiuos REACH reglamento privalumus MVO:

· dauguma MVO yra vartotojai, o ne gamintojai, todėl šio reglamento atžvilgiu atsakomybę galės perkelti tiekėjams;

· šiuo metu MVO susiduria su daugybe tvarkų ir įstatymų (kartais prieštaraujančių vienas kitam), nustatančių cheminių medžiagų tvarkymą  – įteisinus REACH reglamentą šių nesusipratimų nebeliks.

 

Ar REACH reglamento taikymas neprailgins naujų cheminių medžiagų patekimo į rinką laiko?

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką nauja cheminė medžiaga turi būti užregistruojama per 60 dienų nuo duomenų apie šią medžiagą pateikimo, pagal REACH reglamentą šis laikotarpis sutrumpintas iki 21 dienos?.  Sudėtingesnė procedūra bus taikoma tik autorizuotinom (keliančiom rimtą pavojų žmogaus sveikatai ar aplinkai) medžiagom – tokių medžiagų nebus galima pardavinėti kol nebus išduotas leidimas.

 

Kaip bus registruojamos esamos cheminės medžiagos? Ar registracijos laikotarpiu bus galima jas pardavinėti?

Esamos cheminės medžiagos turės būti preliminariai užregistruotos. Preliminarios registracijos laikotarpis prasideda 2008 m. birželio 1 d. ir baigiasi 2008 m. gruodžio 1 d. Preliminarios registracijos metu Agentūrai turės būti pateikiamas cheminės medžiagos pavadinimas, įmonės pavadinimas bei kontaktinė informacija ir numatomos medžiagos registracijos data bei kiekis. Preliminariai užregistravus medžiagą ją bus galima pardavinėti, tačiau neatlikus pilnos registracijos laiku – cheminė medžiaga negalės likti rinkoje.

 

Numatomi registracijos terminai

Registracijos terminas

Medžiagų grupė

Registracijos terminas

3 metai

CMR, jeigu ≥ 1t/metus

2010 m.

3 metai

PBT, vPvB, jeigu ≥ 100 t/metus

2010 m.

3 metai

≥ 1000 t/metus

2010 m.

6 metai

100 (imtinai) – 1000 t/metus

2013 m.

10 metų

1 (imtinai) – 100 t/metus

2018 m.

 

Kokios medžiagos turi būti registruojamos – tik pavojingos ar tik naujos?
Visos medžiagos privalo būti registruojamos (nesvarbu, ar jos yra naujos, esamos,  pavojingos, ar ne), jeigu jų yra pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip 1 toną cheminės medžiagos (atskiros arba esančios vieno ar kelių preparatų sudėtyje) per metus ir jeigu jos nėra traktuojamos kaip išimtis pagal REACH reglamentą.

 

Ką daryti tuo atveju jei cheminės medžiagos naudojamos poveikio scenarijuje neaprašytu būdu?

Šiuo atveju galima veikti dviem būdais:

· jei tai nekonfidenciali informacija, informuoti tiekėją kaip naudojama ši medžiaga – tiekėjas per mėnesį turi atsakyti, ar tai saugus naudojimo būdas ir ar bus papildytas poveikio scenarijus;

· jei tai konfidenciali informacija, pats naudotojas gali atlikti cheminės saugos vertinimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Atgal / Spausdinti