English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
REACH  >  REACH - RIP  

REACH reglamento rekomendaciniai dokumentai             

REACH reglamento įgyvendinimas yra sudėtingas darbas, todėl norint užtikrinti efektyvų REACH reglamento reikalavimų įgyvendinimą, vykdomi taip vadinami REACH įgyvendinimo projektai – RIP. Kai kuriais iš tų projektų siekiama parengti gairių ir priemonių, skirtų Komisijai, Agentūrai, valstybės narėms, cheminių medžiagų gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams vykdyti savo prievoles pagal šį reglamentą, projektus.

 REACH rekomendaciniuose dokumentuose pateikiama papildomos su reglamentu susijusios informacijos. Juose aprašyti visi techniniai REACH aspektai. Šiuos dokumentus padėjo parengti ir patvirtino valstybių narių valdžios institucijos, Europos Komisija ir pramonės atstovai. Todėl norėdamos sužinoti, kaip laikytis pagal REACH numatytų įsipareigojimų, bendrovės turėtų naudotis rekomendaciniais dokumentais kaip pirminiais informacijos šaltiniais

Visus rekomendacinius dokumentus galite rasti Europos cheminių medžiagų interneto svetainėje adresu http://guidance.echa.europa.eu/guidance_lt.htm 

 

Rekomendacijos įvairių REACH reglamento reikalavimų įgyvendinimui

 

Pramonei skirtos rekomendacijos

 

·    Rekomendacijos registravimui                                                                                                        

 

·     Rekomendacijos preliminariam registravimui

 

·     Rekomendacijos dalijimuisi duomenimis 

 

·    Rekomendacijos tarpinėms medžiagoms

 

·     Rekomendacijos monomerams ir polimerams

 

·     Rekomendacijos cheminėms medžiagoms, naudojamoms moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (MTTP) bei produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai (PTTP)

 

·     Rekomendacijos pranešimams apie klasifikavimą ir ženklinimą (dokumentas ruošiamas)

 

·    Rekomendacijos gaminiuose esančioms medžiagoms

 

·     Rekomendacijos tolesniems naudotojams (lietuvių kalba) 

 

·     Rekomendacijos autorizacijos prašymo rengimui (dokumentas ruošiamas)

 

·     Rekomendacijos dėl socialinės ir ekonominės analizės – Apribojimai

 

·     Rekomendacijos dėl socialinės ir ekonominės analizės – Autorizacija

 

 

Valdžios institucijoms skirtos rekomendacijos

 

 

·     Rekomendacijos dokumentacijos ir cheminės medžiagos vertinimui 

 

·     Rekomendacijos dokumentacijos pagal XV priedą, skirtos pasiūlymui dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo, rengimui

 

·     Rekomendacijos dokumentacijos pagal XV priedą, skirtos nustatymui didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, rengimui 

 

·     Rekomendacijos XIV priedo sudarymui (autorizuotinos cheminės medžiagos)

 

·     Rekomendacijos dokumentacijos XV priedo, skirto apribojimams, rengimui  

 

 

Rekomendacijos, skirtos REACH reglamento įgyvendinimo metodams

 

 

·     Rekomendacijos cheminių medžiagų identifikavimui ir įvardinimui pagal REACH reglamentą

 

·     Rekomendacijos kaip laikytis reglamento dėl cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (numatoma, kad dokumentas bus paruoštas 2009 metais)

 

·     Rekomendacijos cheminės saugos ataskaitos rengimui (dokumentas ruošiamas)

 

·     Rekomendacijos informacijos teikimui pagal REACH reglamento reikalavimus 

 

·    Rekomendacijos vertinimo prioritetų nustatymui  

 

·     Rekomendacijos IUCLID programos naudotojams

 
< Atgal / Spausdinti