English version Lietuviška versija
Apie mus  |  Kontaktai  |  Klausimai - atsakymai apie REACH  |  Svetainės struktūraCheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazė
REACH  >  REACH - naujienos, faktai  

Informuojame, kad 2008 m. balandžio 14 d. Briuselyje Europos Komisija ir Europos cheminių medžiagų agentūra organizuoja seminarą pramonės atstovams „REACH – pagrindiniai cheminių medžiagų preliminarios registracijos ir registracijos aspektai“ („REACH – Final countdown to pre-registration and registration of chemicals“).

REACH pagalbos tarnybos informacinis leidinys  "REACH NAUJIENLAIŠKIS NR. 5"

REACH pagalbos tarnybos informacinis leidinys  "REACH NAUJIENLAIŠKIS NR. 4"

REACH pagalbos tarnybos informacinis leidinys  "REACH NAUJIENLAIŠKIS NR. 3"

REACH pagalbos tarnybos informacinis leidinys  "REACH NAUJIENLAIŠKIS NR. 2"

REACH pagalbos tarnybos informacinis leidinys  "REACH NAUJIENLAIŠKIS NR. 1"

Aplinkos apsaugos agentūra yra paskirta Lietuvos Respublikos kompetentingąja institucija vykdyti REACH reglamente nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis. »»

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE REACH REGLAMENTĄ

 

Europos cheminių medžiagų agentūra atnaujino dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) apie REACH reglamentą duomenų bazę.

DUK apie REACH reglamentą (anglų kalba)

 

 

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) išleido lankstinuką apie REACH (timeline_lt.pdf)

 

 

JAU GALIMA PARSISIŲSTI IUCLID 5 PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

 

Programinę įranga IUCLID 5 galima parsisiųsti tiesiogiai iš Europos cheminių medžiagų agentūros interneto svetainės. »»

 

 

REACH REGLAMENTAS ĮSIGALIOJO BIRŽELIO 1 D.

 

REACH reglamentas įsigaliojo šių metų birželio 1 d. Iki 2008 m. birželio 1 d. cheminių medžiagų gamintojai/importuotojai/tolesni naudotojai turi laiko pasiruošti preliminariai registracijai

Šiuo metu jau taikomi REACH reglamento reikalavimai saugos duomenų lapams (SDL). Pagrindinis skirtumas tarp ankstesnių reikalavimų ir REACH reglamento reikalavimų – sukeistos vietomis 2 ir 3 SDL dalys (pagal REACH reglamento II priedą (Saugos duomenų pildymo reikalavimai) 2 SDL dalyje turi būti nurodomi galimi pavojai, o 3 SDL dalyje pateikiama sudėtis/ informacija apie komponentus), be to nuo šiol papildomai turi būti pateikiamas už SDL atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas. Taip pat SDL reikia nurodyti jei cheminė medžiaga (atskirai arba preparate) yra patvari, bioakumuliacinė, toksiška (PBT)/ labai patvari didelės bioakumuliacijos (vPvB), tokios cheminės medžiagos laikomos pavojingomis ir SDL pateikti privaloma. Todėl pirmiausia siūloma peržiūrėti visas chemines medžiagas, kurios gali būti PBT/vPvB.

Europos Sąjungos šalys narės sutarė, kad griežtai reikalauti iškart perspausdinti šiuo metu esančius SDL yra nepraktiška. Jei SDL pateikiama informacija atitinka kitus REACH reglamento reikalavimus, aukščiau paminėtus pakeitimus reikia atlikti vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 1 d. Tačiau jei SDL yra atnaujinamas anksčiau, reikalaujama atlikti ir išvardintus pakeitimus, taip pat jei nauja cheminė medžiaga arba preparatas pradedamas tiekti rinkai tik nuo 2007 m. birželio 1 d. SDL turi atitikti visus REACH reglamento reikalavimus.

 

 

 

ARCHYVAS

 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA PATVIRTINO REACH REGLAMENTĄ DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ >> >>

 

 

 

 
< Atgal / Spausdinti